Výber tradícií a kultúrnych podujatí:
Január: Starostovský ples
Február: Veľkobielsky ples 
Marec: Výst. vína a výstava Biel Vinalia
Apríl: turnaj stolného tenisu
Máj: rybárske preteky, súťaž vo varení gulášu, deň matiek, Bielsky beh,
Jún: turnaj futbalistov a BielFest,
Júl: hody Malého Bielu, šutika fest - súťaž netradičných plavidiel, futbal
September: hody V. Bielu, výstava zeleniny a ovocia,
Október: Starším, Halloween party,
November: Svätokatarínske požehnanie vína, Katarínska zábava,
December: Mikuláš, Vianočné trhy, Vianočné sláv. a zabíjačka, Silvester

Inzercia  |  Dôležité kontakty  |  Výber firiem   |  Obecný úrad  |  Kontakt na web

 
 

HOME

NOVINKY

OBECNÝ ÚRAD

BÝVANIE VO VEĽKOM BIELI

VETERINÁR

UPRATOVANIE

 
   História obce  |  Historické pamiatky  |  Kaštieľ  |  Mapa a miesta  |  Voľný čas  |  Doprava  |  Tradície a festivaly  |  Náučný chodník  |  Farnosť  |  Problémy   
   Vitajte na neoficiálnych stránkach obce Veľký Biel v okrese Senec pri Bratislave

  facebook skupiny:  Cestovanie  |  Zaujimavosti  

  Neobyčajný kaštieľ z 18. storočia
Neobyčajný kaštieľ z 18. storočia ležiaci v centre obce Veľký Biel patrí medzi najväčšie kaštiele na Slovensku. Vystriedal mnohých majiteľov, bol v ňom dokonca ústav pre chorých, no zaslúži si oveľa lepšiu budúcnosť. Bohaté zdobenie stien, mohutná poschodová stavba a množstvo priestoru by ešte stále mohlo čo ponúknuť súčasnosti. Viac...
  Bývanie vo Veľkom Bieli
bývanieBývanie vo Veľkom Bieli už z histórie mnohí brali ako výhodnú polohu neďaleko Bratislavy, ale ešte bližšie k okresnému mestu Senec. Pokojná a dobrá atmosféra v obci s dobrým prístupom na diaľnicu a na ostatné spoje ponúka tiež zem vhodnú na pestovanie plodín, melónov a viniča. Záhrady sú tu preto plné zeleniny a ovocia. Atraktivitu bývania vo Veľkom Bieli si uvedomujú aj developerské spoločnosti... Viac v bývaní...
 
 História
História celej obce tak trochu preskakuje medzi dvoma obcami. Od roku 1960 je totiž Veľký Biel obcou, ktorá v sebe zahŕňa aj tesne susediacu obec Malý Biel. Prvá písomná zmienka o Veľkom Bieli pochádza z roku 1924 a obec spomína ako Beel. Po čase sa používal tvar Magyarbél, ktorý v maďarčine zostal dodnes. Prvá zmienka o Malom Bieli podchádza z 1323, kde ju spomínajú ako obec Minor Beel, či maďarsky Németbél.

Obec a jej obyvateľstvo nepatrila medzi nejako výrazne bohaté kraje. Hoci vtedy, podobne ako dnes, mali rôzni páni a statkári záujem o pozemky tak blízko Bratislavy a Senca, v obci aj v minulosti chýbal veľkovýrobca, podniky a podobne. Preto nebolo ničím novým, že sa ľudia aj sťahovali za prácou, prípadne len dochádzali. Miestni sa venovali poľnohospodárstvu, chovu dobytka, ošípaných a v neposlednej miere aj pestovaniu viniča.

Obec patrila pod panstvo Bratislavského hradu a svoje sídla, či pozemky zasahujúce do katastra súčasnej obce tu mali napríklad známe rody Horváthovci, Molnárovci, alebo Fölesovci. Malý Biel patril rodine Oroszovcov. V 16. storočí sem prichádzajú chorvátski prisťahovalci, ktorí mimochodom priniesli nie len Bielu ale aj do mnohých iných okolitých obcí známe priezviská, a niektoré nové tradície. V roku 1719 postavili miestny kaštieľ, patriaci Žigmundovi Csákymu a bližšie sa o kaštieli možno dočítať v súhrne historických pamiatok v obci. V súčasnosti je kaštieľ len chátrajúcou mohutnou budovou vysokej hodnoty, ktorá si prežila viacero majiteľov.
 
 
  Povojnové obdobie po súčasnosť
Po roku 1948 získali obe obce poriadny slovenský názov, aké nesú dodnes. Od spomínaného roku 1960, kedy došlo k zlúčeniu sa používa už len názov Veľký Biel a Malý Biel je jeho súčasťou. V tomto období sa tiež začala obec zásadne meniť. Podobne ako iné obce na Slovensku, aj tu sa začalo s veľkou výstavbou a prerábkou domov podľa modernejších trendov. Pevné murované domy prekonali staré typy stavieb. Vybudované boli aj pevné cesty. V sedemdesiatych rokoch nastal menší boom bývania v hlavnom meste a celkovo v meste pre dostupnosť bývania, práce aj vzdelania. Mladí prejavili záujem o bývanie v mestách a tak sa postupne strácali v obci viac, než pribúdali. Lenže osemdesiate roky priniesli opäť dôvody a chuť ľudí znova stavať, čím sa znova v obci zväčšil počet obyvateľov.

V súčasnosti v obci neustále pribúda domov aj obyvateľov. Posledný odhad na jeseň roku 2011 môže byť 2350 obyvateľov. Bývanie vo Veľkom Bieli je zaujímavé pre ceny, aj polohu.
 
  © 2011 copyright - velkybiel.com - Veľký Biel - neoficiálne stránky 
Všetky práva vyhradené na obrah stránok www.velkybiel.com